_317-20/10/2014-Περίληψη:Παράταση Σύμβασης για «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη στην αξιολόγηση των δομών του Δήμου».

 

Αριθμός απόφασης: 317/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ