_316-20/10/2014-Περίληψη:Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (αρθρ.186 παρ.2 του Ν.4070/12) για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/14).

 

Αριθμός απόφασης: 316/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ