_315-20/10/2014-Περίληψη:α)Ανατροπή ΑΑΥ και όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού. β) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Συντήρηση & Αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού & ασφαλείας συτημάτων».

 

Αριθμός απόφασης: 315/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ