_314-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #2.300.084,00# € για «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης)».

 

Αριθμός απόφασης: 314/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ