_311-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #3.000,00# € για απολύμανση Δημοτικού Νεκροταφείου

 

Αριθμός απόφασης: 311/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ