_308-26/9/2014-Περίληψη:Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών, καθαριότητας & φωτισμού & Δ.Φ. για το έτος 2015

 

Αριθμός απόφασης: 308/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ