_298-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #15.000,00# ΕΥΡΩ για Μαγνητοφωνήσεις & Απομαγνητοφωνήσεις Πρακτικών Δ.Σ.

 

Αριθμός απόφασης: 298/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ