_288-26/9/2014-Περίληψη:α) Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #1.500,00# ΕΥΡΩ για προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στον Δ.Σ.Α. για παραστάσεις της Νομ. Συμβούλου κατά την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δικών β) Ορισμός Υπολόγου.

 

Αριθμός απόφασης: 288/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ