_285-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #3.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

 

Αριθμός απόφασης: 285/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ