_284-26/9/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεση πίστωσης #3.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθεια Φαρμακείων & Φαρμάκων για τον εξοπλισμό Οχημάτων»

 

Αριθμός απόφασης: 284/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ