_282-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #920,00# ΕΥΡΩ που αφορά δικαστική δαπάνη

 

Αριθμός απόφασης: 282/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ