_280-26/8/2014-Περίληψη:Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού της 6ης Μάιου 2014 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Αρ. Μελ. 10/14

 

Αριθμός απόφασης: 280/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ