_278-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.549,53# € που αφορά αποζημίωση σύνταξης υπαλλήλου του Δήμου μας.

 

Αριθμός απόφασης: 278/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ