_274-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #684,23# € που αφορά ασθένεια υπαλλήλων του Δήμου μας.

 

Αριθμός απόφασης: 274/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ