_273-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #9.664,00# € που αφορά απόδοση επιχορήγησης για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου έτους 2013

 

Αριθμός απόφασης: 273/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ