_272-23/7/2014-Περίληψη:Έγκριση α) Τεχνικών Προδιαγραφών και β) όρων Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015»

 

Αριθμός απόφασης: 272/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ