_268-23/7/2014-Περίληψη:Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 75,00#€ το οποίο αφορά καταβολή τέλους μεταβίβασης άδειας κυκλοφορίας του υπ’αρ. ΜΕ 80321 σαρώθρου πεζού χειριστή

 

Αριθμός απόφασης: 268/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ