_264-15/7/2014-Περίληψη:«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.232,84#€ που αφορά Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων έτους 2014»

 

Αριθμός απόφασης: 264/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ