_263-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600#€ για Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων

 

Αριθμός απόφασης: 263/2014

 

 

 








Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ