_262-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600#€ για συντήρηση υδρογεωτρήσεων

 

Αριθμός απόφασης: 262/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ