_259-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #15.000#€ για Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων

 

Αριθμός απόφασης: 259/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ