_258-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #28.905,00€# που αφορά ανάθεση άσκησης αγωγής διανομής

 

Αριθμός απόφασης: 258/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ