_248-27/6/2014-Περίληψη:«ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν4257/2014(ΦΕΚ 93/14.4.2014)»

 

Αριθμός απόφασης: 248/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ