_246-27/6/2014-Περίληψη:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7311.0002 προϋπ. Οικ. έτους 2014».

 

Αριθμός απόφασης: 246/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ