_244-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης #1.000# ευρώ που αφορά αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

 

Αριθμός απόφασης: 244/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ