_243-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης #550# ευρώ που αφορά δικαστικές δαπάνες».

 

Αριθμός απόφασης: 243/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ