_241-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.000,00# ευρώ που αφορά “Προμήθεια toner φωτοτυπικών μηχανημάτων ».

 

Αριθμός απόφασης: 241/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ