_240-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# ευρώ που αφορά “Προμήθεια Κουρτινών».

 

Αριθμός απόφασης: 240/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ