_239-27/6/2014-Περίληψη«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.721,00# ευρώ που αφορά αποζημίωση σύνταξης υπαλλήλου».

 

Αριθμός απόφασης: 239/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ