_238-27/6/2014-Περίληψη:Εγκριση και διάθεση πίστωσης 4.000 € για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ κλπ.»

 

Αριθμός απόφασης: 238/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ