_237-27/6/2014-Περίληψη:«Εγκριση Πρακτικού Εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άϋλες Δράσεις για μια Ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο »

 

Αριθμός απόφασης: 237/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ