_235-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.188,75 € που αφορά αναδρομικά υπαλλήλων »

 

Αριθμός απόφασης: 235/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ