_232-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης 15.000€ για τη «Συντήρηση – Επισκευή πάγιων κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κινηματογράφων».

 

Αριθμός απόφασης: 232/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ