_231-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 8.800 ευρώ για την «Κυκλοφοριακή μελέτη του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου».»

 

Αριθμός απόφασης: 231/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ