_229-17/6/2014-Περίληψη«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 11.000 ευρώ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ EΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

 

Αριθμός απόφασης: 229/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ