_228-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 24.600 ευρώ για τη συνεχιζόμενη δαπάνη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

 

Αριθμός απόφασης: 228/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ