_227-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση δεκτικών Κ.Α. για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής»

 

Αριθμός απόφασης: 227/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ