_226-17/6/2014-Περίληψη:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 02/06/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 15/14). »

 

Αριθμός απόφασης: 226/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ