_222-30/5/2014-Περίληψη:«Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2014, Αρ.μελ. 42/2014 .»

 

Αριθμός απόφασης: 222/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ