_219-30/5/2014-Περίληψη:«α) Εξέταση ένστασης β) Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για το διαγωνισμό για τη προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας , Αρ.μελ. 18/2014 .»

 

Αριθμός απόφασης: 219/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ