_218-30/5/2014-Περίληψη:«Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αρ. 789/2014 αποφάσεως τουΑ΄1 Ακυρωτικού τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς»

 

Αριθμός απόφασης: 218/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ