_217-30/5/2014-Περίληψη:«Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ. αρ. 1350/2014 & 1351/2014 οριστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Εργατικών Διαφορών ).»

 

Αριθμός απόφασης: 217/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ