_216-23/5/2014-Περίληψη:«Εξέταση ένστασης και κατακύρωση διαγωνισμού για «Οργάνωση Προγράμματος ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» με αρ.μελ.: 25/2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 216/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ