_215-23/5/2014-Περίληψη:«Γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για την υπ. Αρ. 24630/20-05-2014 ένσταση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 215/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ