_213-14/5/2014-Περίληψη:«Επικύρωση της κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού για τα Δημόσια Έργα μέχρι το ανώτατο όριο πτυχίου 2ης τάξης ΜΕΕΠ.»

 

Αριθμός απόφασης: 213/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ