_212-14/5/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού της 6ης /5/2014.β) Διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων», Αρ.Μελ:10/2014»

 

Αριθμός απόφασης: 212/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ