_211-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση σύναψης υπεργολαβικής σύμβασης μεταξύ των εταιριών ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ και ΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ».

 

Αριθμός απόφασης: 211/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ