_208-14/5/2014-Περίληψη:«α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου & Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου , με αρ. μελ. : 23/2014 β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης».

 

Αριθμός απόφασης: 208/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ