_202-6/5/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών. β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αρ.μελ. 42/2014.γ) Προθεσμία Διαγωνισμού.».

 

Αριθμός απόφασης: 202/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ