_201-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.539,50# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτος».

 

Αριθμός απόφασης: 201/2014

 

 

 








Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ